Skupinsko svetovanje

Vodimo raznolika interaktivna in izobraževalna skupinska srečanja, katerih

namen je izboljšanje naših prehranjevalnih navad v podporo zdravju, počutju, zmogljivosti in učinkovitosti.

Na srečanjih se prilagodimo potrebam in željam udeležencev ter skupaj z njimi ustvarimo okolje, v katerem se na ustvarjalen način učimo o primerni prehrani, izmenjujemo mnenja, sestavljamo praktične in izvedljive ideje ter spodbujamo k izboljšavam.

Podjetja – promocija zdravja v podjetjih

Zdravi zaposleni za zdravo podjetje – višja zmogljivost in večja produktivnost

Prehrana med delovnim časom nedvomno vpliva na počutje zaposlenega in njegov delovni elan. Spodbujanje in omogočanje zdravega prehranjevanja na delovnem mestu sta dobri popotnici za krepitev zdravja in izboljšanje produktivnosti zaposlenega, kar vodi k večjem ekonomskem učinku delodajalca.

Zdravo prehranjevanje je tudi pomemben varovalni dejavnik pred številnimi kroničnimi boleznimi, saj zmanjšuje njihovo pojavnost in posledično odsotnost zaposlenega z delovnega mesta. Več ...

Kaj ponujamo?

 • Izvajamo predavanja in delavnice.
 • Nudimo strokovno podporo pri pripravi marketinških materialov in izvedbi različnih aktivnostih (npr. dnevi zdravja v podjetju, športni dnevi, prehrana na dogodkih …).

Za koga?

 • Za zaposlene, ki so zdravi.
 • Za zaposlene, ki se spoprijemajo z zdravstvenimi težavami, ki so lahko v povezavi s prehranjevanjem (npr. za prekomerno hranjene in debele, za tiste, ki imajo povišane vrednosti sladkorja, holesterola ali trigliceridov v krvi …).

Predavanja 

Na ustvarjalen način predstavimo pomen primernega prehranjevanja za zdravje in počutje posameznika ter iz priporočil sestavimo praktične primere, izvedljive in primerne za posameznika in skupine. Vsebino prilagodimo potrebam in željam naročnika.

Delavnice

Na delavnicah na ustvarjalen način ugotavljamo in se učimo, kako zadostiti potrebam posameznika v različnih situacijah in okoljih. Izmenjujemo izkušnje, iščemo in najdemo rešitve.

Izvajamo tudi kuharske delavnice, na katerih pripravljamo okusne in zdrave obroke.  

Športni klubi in zveze

V obliki predavanj in delavnic vam posredujemo najnovejša znanstvena dognanja o prehrani športnika, s katero športniku zagotovimo potrebno energijo in hranila ter mu tako omogočimo kakovostno vadbo, učinkovito regeneracijo po naporu in želene prilagoditve na vadbene dražljaje. Tako tudi preprečujemo poškodbe in ohranjamo njegovo zdravje. Zdrav in brez poškodb lahko športnik trenira učinkovitejše.

Kaj ponujamo?

 • Športnika naučimo izbrati primerno hrano in tako trenerjem olajšamo delo na prehranskem področju.
 • Trenerjem posredujemo priporočila, ki so dosežek najnovejših znanstvenih spoznanj.

Predavanja

Izvajamo predavanja za vrhunske in rekreativne športnike ter njihove trenerje, in sicer za različne starostne skupine (odrasle in mlade športnike ter njihove starše). Na interaktiven način iz teoretičnih priporočil naredimo praktične primere, izvedljive in primerne za posameznika in skupine. Vsebino prilagodimo potrebam in željam naročnika.

Delavnice

Na delavnicah na ustvarjalen način ugotavljamo in se učimo, kako primerno zadostiti potrebam športnika glede na športno dejavnost, ki jo izvaja. Izmenjujemo izkušnje, iščemo in najdemo rešitve.

Izvajamo tudi kuharske delavnice, na katerih se naučimo pripraviti okusne in hranilno bogate obroke, primerne za različne situacije (osnovna prehrana ter obroki in živila pred telesno dejavnostjo, med njo in po njej; obroki doma in na pripravah).

Izobraževalne ustanove (vrtci, šole …)

Dobre prehranjevalne navade, ki jih otroci usvojijo v otroštvu, so odlična popotnica pri njihovem razvoju in rasti, učenju ter pri razvijanju potencialov. V šolskem okolju razvijamo otrokove in mladostnikove veščine za zdravo prehranjevanje, ga spodbujamo k pravilnemu samostojnemu odločanju in tako zmanjšujemo vpliv oglaševanja nezdrave prehrane.

V obliki predavanj in delavnic spoznavamo in usvajamo praktične veščine za zdravo prehranjevanje, raziskujemo različne teme, povezane s prehranjevanjem in z odnosom do hrane. Vsebino prilagodimo potrebam in željam naročnika..

Posebno zaželene teme:

 • Priprava dobre in okusne zdrave hrane v najkrajšem mogočem času?
 • Kako bi zelenjavo in sadje naredili privlačnejša?
 • Kako se lahko sprostim tudi brez uživanja sladkarij, slanih prigrizkov in sladkih pijač?
 • Samopodoba in prehrana
 • Kako naj jem za fit in zdravo telo?